Warning: A non-numeric value encountered in /home/r71654webf/anishoaragrosu.com/wp-content/plugins/wppage/templates/base/single.php on line 156

Warning: A non-numeric value encountered in /home/r71654webf/anishoaragrosu.com/wp-content/plugins/wppage/templates/base/single.php on line 224

Termeni și condiții

 

Prin folosirea site-ului și a platformei online Academia Lash Artiștilor, Beneficiarul acceptă oferta de servicii de pe www.anishoaragrosu.com și Termenii și Condițiile serviciului, împreună cu Politica privind protecţia datelor cu caracter personal și Politica de utilizare Cookie-uri.

 

I. PĂRŢILE ACORDULUI

1. PRESTATORUL, denumit generic „Academia Lash Artiștilor” reprezentat prin firma:

«LASHART» S.R.L. Romania, or. Bucuresti C.U.I.: 43497141 EUID: ROONRC.J40/17941/2020 Nr. Inreg. Reg. Com.: J40/17941/28.12.2020

şi

2. BENEFICIARUL, persoana fizică sau juridică care achiziţionează online cursul pus la dispoziţie de către PRESTATOR,

denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea”

având în vedere că:

PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI cursuri online de formare în lashmaking;

BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea cursului

au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

II. OBIECTUL ACORDULUI

1. Obiectul acordului îl reprezintă vânzarea online de către PRESTATOR a cursurilor prezentate pe platforma online „Academia Lash Artiștilor” BENEFICIARULUI. În cazul achiziției de produse și/sau servicii online prin magazinul online al PRESTATORULUI, Comanda (“Comanda”) efectuată pe cale electronică de către Beneficiar pe orice site web aparținând acestuia constituie Contract.

2. Acest acord este o ofertă publică. Prin accesarea site-ului, se consideră că utilizatorul a aderat la acest acord.

III. DURATA ACORDULUI

1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a cursului (cursurilor) pus(e) la dispoziţie de către PRESTATOR şi încetează la data comunicată în prealabil BENEFICIARULUI pe site-ul www.anishoaragrosu.com sau subpagini ale acestuia.

IV. PREŢUL ACORDULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

1. Prețurile cursurilor vor fi cele comunicate pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare curs în parte.

2. Prețul cursului, materialului informativ sau suportului fizic poate fi modificat unilateral de către PRESTATOR.

3. Plata se va putea face online, cu cardul, prin transfer bancar sau ordin de plată și se achită integral în momentul plasării comenzii, condițiile de plată, sunt stabilite pe site și sunt, de asemenea, determinate de regulile sistemelor de plată ale terților.

4. În cazul achitării prin rate, prețul cursului va fi comunicat pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare curs în parte.

5. In momentul plasării comenzii se va emite o factură cu termen de plată de 5 zile care va fi transmisă pe e-mail cumpărătorului.

6. Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul PRESTATORULUI (conform extrasului de cont) sau după confirmarea plății în contul BENEFICIARULUI (conform extrasului de cont).

7. Toate sumele achitate în avans pentru cursuri ce se vor desfăşura la o dată ulterioară sunt nereturnabile.

8. BENEFICIARUL se obligă să păstreze toate documentele care confirmă plata până când fondurile sunt creditate în soldul Serviciului.

9. BENEFICIARUL este responsabil pentru plata tuturor impozitelor, taxelor, plăților legate de comandă, livrarea și cumpărarea de servicii sau suporturi fizice pentru care este plătitor în conformitate cu legislația fiscală, vamală sau cu alte legislații în vigoare în legătură cu acesta.

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

PRESTATORUL are dreptul la:

1. Modificarea regulilor de utilizare a site-ului, precum și schimbarea conținutului acestui site. Modificările intră în vigoare din momentul în care noua versiune a acordului este publicată pe site.

2. Restricționarea accesului la site, dacă BENEFICIARUL încalcă termenii prezentului acord.

3. Modificarea sumei de plată percepută pentru furnizarea accesului la utilizarea site-ului web al magazinului online. Modificarea valorii nu se va aplica BENEFICIARILOR care sunt înregistrați în momentul modificării cuantumului plății, cu excepția cazurilor specificate în mod specific de către PRESTATORUL site-ului web al magazinului online.

V.1. PRESTATORUL se obligă:

1.1. Să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI cursuri sub formă de înregistrări video + task-uri concrete (teme pentru acasă), așa cum sunt ele prezentate pe paginile de vânzare ale cursurilor individuale.

BENEFICIARUL nu va fi nevoit să instaleze nici un soft suplimentar.

1.2. Să ofere accesul BENEFICIARULUI pe platforma de Curs. Sub fiecare video PRESTATORUL, angajaţii ori interpuşii acestuia vor oferi BENEFICIARULUI o serie de task-uri pe care acesta va fi nevoit să le facă. În unele cazuri stabilite în mod unilateral de către PRESTATOR, BENEFICIARUL va găsi și diverse materiale adiționale, ca suport pentru fiecare etapă a cursului.

1.3. Să ofere BENEFICIARULUI accesul la o Comunitate de suport, sub forma unui grup privat de curs.

1.4. Să ofere serviciile solicitate în cei mai buni termeni şi condiții, comunicate în prealabil BENEFICIARULUI şi stabilite în mod unilateral de către PRESTATOR.

1.5. Să verifice prezența BENEFICIARULUI la programul de instruire online în lashmaking.

1.6. Să ofere acces la cursul online de lashmaking şi după desfăşurarea lui.

2. BENEFICIARUL se obligă să:

2.1 Să achite prețul convenit pentru serviciile contractate, la termenele prevăzute în prezentul acord. În cazul în care Beneficiarul nu onorează termenele de plată comunicate de PRESTATOR, acesta din urmă este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrarea produselor comandate.

2.2. Să participe la toate orele de instruire în lashmaking.

2.3. Să obligă să folosească întreaga competenţă profesională şi experienţă în domeniu.

2.4. Să nu întreprindă acțiuni care pot fi considerate ca perturbând funcționarea normală a site-ului.

2.5. Să respecte întocmai, integral şi la timp toate task-urile pe care PRESTATORUL, angajaţii ori interpuşii acestuia i le dau pe toată perioada cursului.

2.6. Să respecte întocmai regulile de comunicare pe grupul de suport stabilite de PRESTATOR și să nu foloseasca un limbaj nepotrivit sau licențios pe acest grup la adresa PRESTATORULUI sau a oricărui alt participant în cadrul cursului.

2.7. Să nu pună la dispoziţia nici unui terţ, indiferent de metodă ori suport, cu titlu gratuit sau oneros, cursul pus la dispoziţia sa de către PRESTATOR, BENEFICIARUL având exclusiv dreptul de a folosi cursul spre însuşirea abilităţii de a crea extensii gene.

2.8. Îşi dă acordul pentru ca PRESTATORUL să folosească numele și imaginea sa, precum şi orice altă dată, informaţie, valoare ori statistică care conţine persoana BENEFICIARULUI, activitatea ori rezultatul său în urma cursului, pentru promovarea și publicitatea Academiei, în ceea ce priveşte comunicările sale publice şi în campaniile de marketing ce promovează participarea la curs în orice formă (inclusiv site-ul, social media TV etc.), fără ca PRESTATORUL să fie ţinut la vreun cost faţă de BENEFICIAR.

2.9. Îşi dă expres acordul pentru filmarea şi fotografierea sa în cadrul cursurilor ce fac obiectul prezentului contract, ori ulterior absolvirii cursului dar în strânsă legătură cu acesta, precum şi pentru utilizarea imaginilor în cadrul materialelor video care se vor realiza de către PRESTATOR.

2.10. Îşi dă expres acordul ca materialele video menționate, drepturile de imagine și orice materiale video realizate de către PRESTATOR în legătură cu cursul ce face obiectul prezentului contract să fie cesionate PRESTATORULUI cu titlu exclusiv, pentru toate teritoriile lumii, PRESTATORUL având, incluzând fără limitare dreptul exclusiv pentru: utilizarea, afișarea, expunerea, comercializarea, publicarea, dreptul de a reproduce integral sau parţial materialele, promovarea și distribuirea în orice format (inclusiv, fără limitare, televiziune, video, audio, internet, dispozitive și sisteme de comunicații mobile și electronice) şi în orice modalitate considerată oportună de către PRESTATOR.

2.11 Își dă expres acordul sa fie contactat cu informații despre cursuri promoționale și produse auxiliare prin intermediul comunicărilor online. Cu toate acestea, veți avea opțiunea de a vă abona sau dezabona de la astfel de comunicări. De asemenea, la orice comunicare online din partea noastră sau a partenerilor noștri de încredere, veți avea ocazia să indicați că nu mai doriți să primiți materialele noastre de marketing direct.

3.BENEFICIARULUI i se interzice:

3.1. Să utilizeze orice dispozitive, programe, proceduri, algoritmi și metode, dispozitive automate sau procese manuale echivalente pentru a accesa, achiziționa sau copia conținutul site-ului acestui magazin online;

3.2. Să perturbeze buna funcționare a site-ului;

3.3. Să ocolească structura de navigare a site-ului, ca să primească sau să încerce să obțină, prin orice mijloace, informații, documente sau materiale care nu sunt furnizate în mod specific de serviciile acestui site;

3.4. Să acceseze în mod neautorizat funcțiile site-ului, alte sisteme, rețele legate de acest site, precum și orice servicii oferite pe site;

3.4. Să încalce sistemul de securitate sau autentificare de pe site sau din orice rețea legată de acesta.

VI. RĂSPUNDERE

1. Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord.

2. Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online. Prin accesarea site-ului, crearea Contului și utilizarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima lor versiune comunicată în cadrul site-ului.

3. Ulterior creării Contului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Sunteți responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizați site-ul.

4. Părţile stabilesc de comun ca, în cazul în care BENEFICIARUL pune la dispoziţia unui terţ cursul fără acodrul expres al PRESTATORULUI (art V.2.7 din acord) acesta va fi ţinut la plată către PRESTATOR a sumei de 5.000 EUR/obligaţie încălcată cu titlu de daune interese.

VII. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

1. BENEFICIARUL se obligă să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi, să nu dezvăluie sub nicio formă şi prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informaţii rezultate din/în legătură cu clauzele prezentului contract sau altor aspecte confidenţiale aparţinând PRESTATORULUI, de care BENEFICIARUL a luat la cunoştinţă în orice mod pe durata contractului.

2. Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, precum și întreg conținutul informațiilor cuprinse pe anishoaragrosu.com sunt proprietatea exclusivă a LASHART SRL. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site sau pe platformele/programele la care cumpărați accesul prin intermediul site-ului, fără permisiunea expresă acordată în scris de către LASHART SRL. Nu este permis să transmiteți în favoarea unei terțe persoane parola dvs. de acces la anishoaragrosu.com.

Niciun Client nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului, vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site sau vreun drept de proprietate intelectuală/ industrială asupra produselor și/sau serviciilor comandate de pe site. Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

VIII. CLAUZA DE NECONCURENŢĂ

1. BENEFICIARUL garantează şi răspunde că nu va intra, în mod direct sau indirect, în concurenţă cu activitatea PRESTATORULUI și nici nu va desfășura, în mod direct sau indirect, el însuşi, angajaţi ori interpuşi ai acestuia, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, alte cursuri care au obiect identic sau similiar cu cel pus la dispoziţia sa de către PRESTATOR.

2. În masura în care această obligație este încălcată, BENEFICIARUL va fi ținut la plata daunelor interese către PRESTATOR, al căror cuantum este de minim 30.000 euro. În masura în care prejudiciul cauzat este unul mai ridicat, PRESTATORUL va fi îndreptăţit la repararea integrala a prejudiciului.

IX. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA ACORDULUI

1. PRESTATORUL are dreptul de a face modificări și (sau) completări la Contract în orice moment. PRESTATORUL notifică BENEFICIARUL despre acest lucru prin postarea informațiilor relevante într-unul sau mai multe moduri (la opțiunea PRESTATORULUI) prin: - postarea unei notificări corespunzătoare pe Site; - trimiterea unui mesaj către adresa de e-mail sau numărul de telefon al BEBEFICIARULUI.

1.2. Orice modificare și (sau) adăugiri la Contract sunt aplicate de PRESTATOR din momentul intrării în vigoare, determinate de acesta, și se aplică tuturor BENEFICIARILOR, inclusiv celor care au încheiat Contractul mai devreme din data intrării în vigoare a acestor modificări și (sau) completări.

2. Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:

2.1.prin ajungerea la termen;

2.2. prin acordul scris al ambelor parti;

2.3. prin rezilierea contractului.

3. Părtile au dreptul de a considera contractul ca fiind reziliat deplin drept, fără cerere de chemare în judecată şi fără nicio altă formalitate prealabilă, în cazul în care partea în culpă încalcă oricare dintre obligațiile din prezentul contract considerate de catre parţi esenţiale şi nu remediază această situaţie în termen de maxim 3 zile de la primirea notificării în acest sens de la cealalata parte (notificarea putând prevedea şi un termen mai scurt, în funcție de circumstanţe)

4. În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrarea produselor comandate.

X. POLITICA DE RETUR/ANULARE

1.Oferim o garanție de 100%, însemnând că, în ipoteza în care, într-un termen de 14 de zile de la asigurarea accesului pe site-ul anishoaragrosu.com şi nu sunteți satisfăcut de oferta acestuia, vă puteți retrage din Contract și primiți banii înapoi, urmând a vi se șterge contul de acces la site.

2. Dreptul de retragere din contract operează în termen de 14 de zile calendaristice calculat de la data înregistrării pe site și poate fi folosit o singură dată. Mai exact, nu permitem crearea de conturi succesive, cu retrageri succesive și returnarea costului abonamentului în favoarea aceluiași utilizator.

XI. FORŢA MAJORĂ

1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului şi să ia toate masurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

3. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contact fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XII. ALTE CLAUZE

1. În cazul neachitării în mod integral, exact şi la timp a serviciilor contractate, conform art. IV, PRESTATORUL este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online.

2. Părţile înţeleg şi declară expres că, în situaţia în care BENEFICIARUL nu participă la toate orele sau nu îşi îndeplineşte în mod exact, integral şi la timp toate task-urile şi misiunile oferite lui de către PRESTATOR, acesta nu beneficiază de „GARANŢIE SUCCES CURS” sau „GARANŢIE 100%” , în cazul în care aceasta există.

3. Părţile înţeleg că în cazul retragerii din program a BENEFICIARULUI, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.

4. Întârzierea în plată mai mult de 3 zile oferă dreptul PRESTATORULUI de a întrerupe accesul la serviciile furnizate până la achitarea sumelor cuvenite, conform art. IV.

XIII. DOCUMENTELE ACORDULUI

1. Prezentele termeni şi condiţii

2. Orice altă informaţie de pe anishoaragrosu.com

XIV. LITIGII

1. Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

2. În cazul în care părţile nu reuşesc pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată de la sediul Beneficiarului.

XV. CLAUZE FINALE

1. Părţile declară că înţeleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni şi condiţii şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngrădită a părţilor.

2. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

3. Modificarea prezentelor termeni şi condiţii poate fi făcută de către PRESTATOR fără acordul scris al părţilor contractante.

4. Clauzele prezentelor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

5. Prezentele termeni şi condiţii se supun dispoziţiilor legii din România.

6. Prezentelor termeni şi condiţii nu aduce atingere nici unui alt contract încheiat între Părţi.

Цена:
Описание:
Заполните форму